top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Zbrojní právo Může si dítě zakoupit zbraň kategorie B, např. pistoli?
Může si dítě zakoupit zbraň kategorie B, např. pistoli? Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 5
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Čtvrtek, 23 Říjen 2008 19:14

Otázka byla položena návštěvníkem tohoto webu v sekci Diskuze.

Jan Komenda reaguje:


Nákup zbraně je právním úkonem. K nákupu zbraně kategorie B je třeba zbrojní průkaz (ZP) a nákupní povolení. Pro získání i držení ZP je nezbytnou podmínkou způsobilost k právním úkonům. Pokud je někdo nezpůsobilý,

 nemůže být držitelem ZP a nemůže tedy nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraň kategorie B nebo C. Takže pro držení, nošení a nabývání vlastnictví je tato způsobilost nezbytná. Je tedy dítě (nezletilá osoba) ve věku 15 až 17 let způsobilá k právnímu úkonu spočívajícímu v nákupu zbraně podléhající registraci?
Způsobilost fyzické osoby k právním úkonům je stanovena v § 8 a 9 občanského zákoníku, který praví:
§ 8
(1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí.
(2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné.
§ 9
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

Z uvedeného znění vyplývá, že nezletilec je rovněž způsobilý k právním úkonům, ne však v plném rozsahu. Dítě během svého života nabývá způsobilosti dostatečně kvalifikovaně posuzovat následky svých právních úkonů s tím, jak v období svého dospívání rozumově a volně vyspívá. Způsobilost každého nezletilého je tedy třeba posuzovat individuálně, ovšem na druhé straně musí být stanovena jakási obecná kritéria.
Pokud nabývání zbraně do vlastnictví posuzujeme v právním rámci občanského zákoníku, lze konstatovat, že i nezletilci (§ 9 obč. zák.) mají způsobilost k právním úkonům, ale jen takovým, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Nezletilec si tedy může zakoupit i dražší předmět (např. TV, malý motocykl), pokud je schopen na jeho nákup získat legálně finanční prostředky (prací, darem) a je schopen jej přiměřeně svému věku využívat (tj. má např. na malý motocykl řidičské oprávnění, nebo jej používá při závodech).
Podle zákona o zbraních se může osoba mladší 18 let stát držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C a může vést ze zbraně střelbu, ovšem jen za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.

Otázka nabytí vlastnictví, resp. nákupu zbraně dítětem, popř. darování zbraně dítěti, není zákonem přímo řešena. Lze proto využít ustanovení § 28, odst.2, který specifikuje oprávnění držitelů ZP skupiny B a C. Oprávnění k nabytí vlastnictví, držení a příp. nošení zbraní kat. B a C a střeliva není z hlediska věku držitele ZP nijak omezeno, zatímco oprávnění k nabytí vlastnictví jednotlivých dílů nábojů a k přebíjení střeliva je omezeno věkem 18 let.
Pokud je tedy dítě držitelem zbrojního průkazu, nákupu pistole nic nebrání. Jestliže zákon o zbraních a střelivu umožňuje těmto nezletilým osobám držení zbrojního průkazu skupiny B nebo C a dále jejich oprávnění týkající se nabývání vlastnictví ke zbraním a střelivu vyplývající z těchto skupin vysloveně neomezuje, vyplývá z toho, že mohou tyto zbraně a střelivo do vlastnictví nabývat, aniž by to bylo v rozporu s obč. zákoníkem. Pokud jsou nezletilé osoby držiteli ZP sk. B nebo C, je dán předpoklad pro jejich přiměřenou rozumovou a volní vyspělost, jak má na mysli obč. zákoník v souvislosti se způsobilostí k právním úkonům.

Je tedy zřejmé, že podle právního systému ČR je nákup pistole nezletilým možný a v praxi se také realizuje, byť spíše výjimečně.
Podle mého názoru je zde však určitý nesoulad, neboť nezletilec (pokud je držitelem ZP) si může koupit, zbraň kategorie B a C, může ji držet i nosit, ale podle ustanovení § 15 zákona totéž nelze u zbraně kategorie D, i když má ZP. Ke koupi zbraně kategorie B nebo C není třeba ani souhlas rodičů (zák. zástupce). Ten vyžaduje zákon pouze v případě podání žádosti o ZP.
Domnívám se, že ke koupi zbraně podléhající registraci by měla být podmínkou způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Nejsem si totiž jist, zda 15-letý sportovní střelec je jako vlastník zbraně schopen zcela dostát např. požadavkům zákona na zabezpečení zbraní proti ztrátě, odcizení a zneužití.

Aktualizováno Sobota, 25 Říjen 2008 11:57
 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.