top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Zbrojní právo Přehled správních poplatků na úseku zbraní a střeliva
Přehled správních poplatků na úseku zbraní a střeliva Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Pondělí, 20 Říjen 2008 17:14
Příloha 5

Pozn.: Příloha je zpracována podle přílohy novelizovaného zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích (účinnost od ledna 2005).

Položka 30
 1. Vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 500,-
 2. Vydání zbrojní licence pro každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 1000,-
 3. Vydání průkazu zbraně Kč 200,-
 4. Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 500,-
 5. Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč 1000,-
Zmocnění
 1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
 2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
 3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
 4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

Poznámky
 1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) sazebníku (tj. 100 Kč za každý duplikát).
 2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.
Položka 31
 1. Vydání povolení k provozování střelnice Kč 1 000,-
 2. Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň Kč 200,-
 3. Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B Kč 100,-
 4. Vydání povolení k vystavování zbraní Kč 1 000,-
Položka 32
 1. Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně *31 Kč 10 000,-
 2. Kusové a opakované ověřování zbraně *31 Kč 150,-
 3. Ověřování zbraně opatřené zkušební značkou *31 Kč 500,-
 4. Vydání protokolu o kontrole bez zkušební střelby a označení *31 Kč 100,-
 5. Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie *31 Kč 500,-
 6. Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva *31 Kč 10 000,-
 7. Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku *31 Kč 10 000,-
 8. Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a o typové zkoušce pyrotechnického výrobku 50% ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)
 9. Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně Kč 300,-
 10. Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou Kč 1000,-
*31 Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřováni střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 2S8/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), věznění pozdějších předpisů.

Položka 33
 1. Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva Kč 500,-
 2. Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva Kč 200,-
 3. Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo Kč 1.000,-
 4. Vydání evropského zbrojního pasu Kč 500,-
 5. Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu Kč 100,-
Osvobození
 1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Položka 16 (výpis)
 1. Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) Kč 100,-
Poznámky
 1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
 2. Podle písm. a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.
Aktualizováno Sobota, 25 Říjen 2008 11:55
 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.