top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Zbrojní právo Zákon č. 170/2007 Sb. ze dne 7. června 2007
Zákon č. 170/2007 Sb. ze dne 7. června 2007 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Pondělí, 20 Říjen 2008 17:10

Pozor: novela (nevýznamná) zbrojního zákona !!

Zákon č. 170/2007 Sb. ze dne 7. června 2007
,kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru (výběr ustanovení vztahujících se ke zbrojnímu zákonu)

.........

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. XVII


Zákon č. 119/2002 Sb. , o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb. , o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb. , o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. , a zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 227/2003 Sb. , zákona č. 228/2003 Sb. , zákona č. 537/2004 Sb. , zákona č. 359/2005 Sb. , zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb. , se mění takto:
1. V § 46 odst. 3 se slova "a dále fyzickým osobám, které jsou držiteli evropského zbrojního pasu," zrušují a za slovo "přechodu" se doplňují slova "na vnější státní hranici České republiky 17a) ".

Poznámka pod čarou č. 17a zní:
"17a) Zákon č. 216/2002 Sb. , o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb. ".

2. V § 51 odst. 2 větě první se za slovo "přes" vkládá slovo "vnější" a na konci odstavce se doplňuje věta "Tyto povinnosti má i na vnitřní státní hranici České republiky, pokud je zde prováděna ochrana hranic podle zvláštního právního předpisu 17a) .".ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a ustanovení čl. XVII, který nabývá účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.


Komentář: Z uvedeného textu je zřejmé, že tato v pořadí 8. změna zákona č. 119/2002 Sb. je pouze kosmetická a neovlivňuje nijak zásadně právní prostředí v oblasti zbraní a střeliva. K Schengenskému prostoru bez hraničních kontrol přistoupila Česká republika spolu s dalšími devíti novými zeměmi EU o půlnoci ze čtvrtka 20.12 na pátek 21.12.2007.
Aktualizováno Sobota, 25 Říjen 2008 11:54
 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.