top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Zbrojní právo Smlouva o koupi a prodeji střelné zbraně
Smlouva o koupi a prodeji střelné zbraně Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 15
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Pondělí, 20 Říjen 2008 17:09

(podle § 588 až § 600 občanského zákoníku)


Pan Horymír RUKA, bytem Horní 111, Horní Cerekev, 394 03, d

 ržitel zbrojního průkazu č. AK 223308, skupiny B a E platného do ………. jako prodávající


a

pan Vrchoslav VZHŮRU, bytem Vrchní 222, Vrchlabí, 543 01, držitel zbrojního průkazu č. AK 357938, skupiny E platného do ………. jako kupující,


uzavřeli dnešního dne tuto
kupní smlouvu:

I.Prodávající za podmínek dohodnutých v této smlouvě prodává kupujícímu zbraň kategorie B - pistoli CZ-75 Semicompact, výr. číslo 654321, r. výroby 1999 s příslušenstvím (pouzdro zbraně a souprava pro čištění) se 100 ks nábojů 9 mm Luger FMJ S&B

a kupující uvedenou zbraň s příslušenstvím a střelivo za dohodnutých podmínek kupuje. II.Kupní cenu (včetně DPH) prodávané zbraně uvedené v čl. I této smlouvy s příslušenstvím a náboji dohodli účastníci částkou 12.000 Kč, slovy dvanáct tisíc korun českých. Tuto částku převzal prodávající od kupujícího hotově v den sepsání smlouvy. III.Prodávající seznámil kupujícího v plném rozsahu s technickým stavem zbraně. Prodávající tímto prohlašuje, že

  • je prvním majitelem zbraně,
  • technický stav zbraně odpovídá požadavkům na bezpečné použití zbraně při střelbě a na zbrani nebyly provedeny žádné dodatečné úpravy,
  • zbraň nemá skryté vady, které by omezovaly nebo vylučovaly její používání ke střelbě,
  • střelivo je originální tovární výroby,

V případě zjištění skrytých vad a dodatečných úprav zbraně má kupující právo od smlouvy odstoupit. IV.Obě strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Nahořanech nad Metují dne . .200..


................
Horymír RUKA
Horní 111
394 03 Horní Cerekev
OP č. SK 124578
ZP č.: AK 235689
(prodávající)


.................
Vrchoslav VZHŮRU
Vrchní 222
543 01 Vrchlabí 1
OP č. SK 124000
ZP č.: AK 235000
(kupující)

Aktualizováno Sobota, 25 Říjen 2008 11:53
 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.