top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Technika Obranné prostředky Piexon s tekutou střelou
Obranné prostředky Piexon s tekutou střelou Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Úterý, 19 Prosinec 2017 20:49

 

PiexonK šetrné sebeobraně, obraně bližních aj. (tj. k ochraně zdraví, života a majetku) nebo služebním zákrokům je dnes k dispozici široká škála nesmrtících (=neletálních) zbraní, resp. zbraňových systémů – od nejrozšířenějších palných a plynových zbraní s pryžovými nebo polymerovými kinetickými střelami, přes elektrické paralyzující prostředky, vystřelovače sítí až po relativně „neškodné“ akustické zbraně (poplašňáky) a plynovky vytvářející výstřelem aerosolový oblak dráždivé látky. V posledních letech se rozšiřuje použití neletálních střelných zbraní s účinky dráždivých látek, zejména látek typu pepř, nejen při občanské sebeobraně, ale i při služebních zákrocích.

 

 

1. Neletální sebeobrana a obranné prostředky Piexon

Použití dráždivých látek, původně vyvinutých pro vojenské účely, vyniká nad jiné neletální obranné technologie vysokou účinností a současně i velmi nízkou pravděpodobností ohrožení zdraví a života zasaženého a zanedbatelnými trvalými následky. Tyto přednosti aplikátorů dráždivých látek však mohou vyniknout pouze v případě, že jsou použity optimálním způsobem. Použití plynovek v exteriéru je problematické zejména ve větru, kdy může dojít k tzv. křížové kontaminaci, při níž je aerosolem sneseným protivětrem zasažen i obránce, který plynovou nábojku vystřelil (podobně jako u aerosolových sprejů s dráždivou látkou – obr.1).

 

Piexon

Obr.1 – Kapesní spreje s dráždivou látkou (vpravo historické předrevoluční služební vzory)

U obranných sprejů byla proto před mnoha lety vyvinuta modifikace - tzv. tekutá střela, která výše uvedený nedostatek odstraňuje. Při použití tekuté střely není dráždivá látka rozptylována v podobě drobných kapiček do vzduchu za vzniku aerosolového oblaku, nýbrž z nádoby je pod tlakem vystříknut kompaktní tenký proud kapaliny, která je nositelem účinné látky. Mezi účinnými látkami nejen u tekutých střel dnes vynikají látky typu pepř – ať už jde o pepř přírodní (OC – Oleoresin Capsicum), či pepř syntetický, resp. technický (PAVA – Pelargonyl Acid Vanil Amid, Nonivamid).

Analogií tekuté střely modifikované v palnou zbraň, je švýcarský neletální zbraňový systém Piexon, dodávaný jako aplikátor látky OC v mnoha variantách pro civilní i služební použití (obr.2). Je výrobkem firmy PIEXON Ltd. se sídlem ve švýcarském městečku Aarwangen v kantonu Bern. Výhradním dovozcem a prodejcem Piexonů v ČR je Imex Group, s.r.o. Ostrava.

Piexon

Obr.2 – Nesmrtící sortiment obranných prostředků firmy Piexon pro civilní uživatele i pro ozbrojené složky

Obranné prostředky Piexon (s výjimkou PSX1) mají charakter střelných zbraní - víceranových pistolí se speciálním střelivem s náplní dráždivé látky. Při výstřelu neopouští zbraň klasická pevná střela, ani nevzniká před zbraní aerosolový oblak. Střelou - projektilem je kompaktní proud tekutiny s dosahem 4 až 7 m (podle typu), výrazně překračujícím dosah nestřelných prostředků s tekutou střelou (obr.3).

Piexon

Obr.3 –JPX4 v okamžiku „výstřelu“ tekuté střely

Nespornou předností „Piexonů“ oproti nádobce (tzv. spreji) s tekutou střelou je podstatně větší dosah proudu tekutiny i sekundový průtok, což umožňuje zasáhnout útočníka překvapivě i na větší vzdálenost a s větším zastavujícím účinkem. Piexon umožňuje rovněž lepší směrování proudu na citlivé části těla (obličej) útočníka. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že zásah z malé vzdálenosti do obličeje může způsobit vážné zranění s trvalými následky. Při výstřelu na velmi malou vzdálenost je zejména ohrožen zrak. Proto je stanovena minimální vzdálenost pro bezpečné použití na 0,5 až 1,5 metru (podle typu).

 

2. JPX a JPX4 Jet Defender

Tyto nejen služební verze Piexonů mají polymerový rám a jsou buď dvouranové nebo čtyřranové. Dvouranový JPX Jet Defender, dříve označený JPX Jet Protector (obr.4 a 5) je možné opakovaně nabít odnímatelným zásobníkem se dvěma náboji. JPX Jet Defender je vyráběn ve dvou verzích JPX Jet Defender standard a JPX Jet Defender laser.

Piexon

Obr.4 – Původní verze dvouranové pistole JPX Jet Protector

Piexon

Obr.5 – Nová verze dvouranové pistole JPX Jet Defender s jednorázovým dvouranovým zásobníkem v pozici závěru (2 náboje zality v polymerovém těle); k uvolnění zásobníku z těla zbraně je třeba stlačit kovovou páčku na boku směrem dolů

Čtyřranový JPX4 Jet Defender je nová a vylepšená verze JPX. Modelová řada JPX4 Jet Defender je tvořena dvěma typy:  JPX4 Jet Defender Compact (menší verze bez laserového značkovače s kratší pažbičkou pro obejmutí 4 prsty) a JPX4 Jet Defender Law Enforcement (větší verze s laserem, Picatinny kolejnicí a prodlouženou pažbičkou pro 5 prstů) - (obr.6). Verze s laserovým značkovačem je osazena červeným laserem s vlnovou délkou 635 nm.

Pistole JPX4 mají zlamovací svazek 4 hlavní a otevřená mířidla. Do hlavní JPX4 je možné vložit až čtyři náboje, které lze postupně odpálit jeden po druhém. Bicí ústrojí funguje při výstřelu na bázi rotujícího mechanismu úderníků. Plynulým stiskem spouště do zadní polohy se úderník uvolní a iniciací zápalky dojde k výstřelu. Při dalším zmáčknutí spouště je automaticky předána aktivační energie dalšímu úderníku (proti směru hodinových ručiček při pohledu na JPX4 zezadu).

 

Piexon

Obr.6 – Čtyřranová pistole JPX4 Jet Defender Compact (nahoře) a JPX4 Jet DefenderLaw Enforcement (dole)


3. Střelivo

Pistole Piexon JPX4 používají velmi specifické střelivo – náboje, resp. nábojky konstrukčně řešené jako velkobjemové kontejnery s obsahem účinné látky Piexol na bázi přírodního pepře OC (obr.7). Výmet, resp. výstřik obsahu kontejneru je zabezpečen běžnou nábojkou s náplní střeliviny umístěné v mosazné nábojnici zaškrcené do hvězdice. Tato hnací nábojka je nedílnou součástí velkého náboje – kontejneru (obr.8). Ráže nábojů je 14 mm Piexon, nebo 14 x 109 Piexon, kde 14 mm vyjadřuje ráži, tedy průměr válcové části náboje – kontejneru a 109 délku náboje v mm.

Díky objemu účinné látky a způsobu jejího výmetu/výstřiku se pistole JPX a JPX4 řadí k nejvýkonnějším ručním aplikátorům dráždivé látky OC, které jsou v současnosti na trhu. S využitím výtlačné nábojky je počáteční rychlost proudu tekutiny necelých 100 m/s (350 km/h) s dosahem (dostřelem) 7 m a min. bezpečnou vzdáleností použití 1,5 m (při použití proti obličeji).

Pixeony

Obr.7 – Náboj 14 mm Piexon; 1 – výmetná, resp. výtlačná  nábojka, 2 – zadní krytka, 3 – píst, 4 – náplň kapaliny s dráždivou látkou, 5 – přední krytka, 6 – tryska

 

Pixeon

Obr.8 – Dno náboje 14 x 109 Piexon s výmetnou nábojkou

Při výstřelu je úderníkem aktivována zápalka expanzní nábojky, která zažehne prachovou náplň. Vytvořeným tlakem je protržena zadní krytka a plyny působí na píst, který tlačí na kapalinu. Tlakem kapaliny dojde k protržení přední krytky a kapalina je tryskou vystříknuta ve směru před zbraň v úzkém proudu.

Náboje jsou vyráběny ve dvou funkčně a účelově odlišných, barevně odlišených verzích – ostré verzi a výcvikové verzi (obr.9). Ostrá verze s oranžovým ústím kontejneru a oranžovou přelepkou s textem na plášti je naplněna kapalinou s účinnou dráždivou látkou Piexol na bázi OC. Hmotnost náplně kapaliny je 9 g. Cvičná verze s inertním kapalným potravinářským barvivem má ústí kontejneru i přelepku pláště v zelené barvě. Obě náplně jsou nehořlavé. Teplotní rozsah pro použití je od – 20° do + 60 °C.

 

Pixeon

Obr.9 – Ostré nábojky (nahoře) a cvičné nábojky (dole) - ráže 14 x 109 Piexon

Pro rychlejší nabití je možné spojit 4 náboje plastovým klipem a nabít je současně do zbraně (obr.10). Náboje jsou stejně jako běžné střelivo pro palné zbraně jednorázového použití, tj. po výstřelu je již nelze znovu naplnit.

Pixeon

Obr.10 – Náboje 14 mm Piexon spojené oranžovým plastovým klipem pro současné nabití do komor čtyřhlavňové zbraně

 

4. Guardian Angel

Civilní verze obranného prostředku Guardian Angel (obr.11) využívá stejnou patentovanou technologii, která je použita u služebních verzí. Anděl strážný je na rozdíl od skutečného anděla malý a plochý, neb byl navržen tak, aby jej bylo možné nosit skrytě (např. v kapse nebo připevněný na opasku), což zvyšuje šance na jeho překvapivé použití. Zbraně Guardian Angel jsou dvouranové, ovšem jednorázového použití (kontejnery s účinnou náplní nelze po výstřelu ze zbraně vyjmout a vyměnit za nové).

 

PixeonPixeon
Obr.11 – Dvouranový obranný prostředek Guardian Angel

Guardiany existují ve třech vývojových verzích – Guardian Angel I, II a III. Mají voděodolné polymerové tělo, v němž jsou umístěny z výroby 2 samostatné zásobníky s dráždivou látkou 10% OC v množství 2 x 6 ml, odpalované postupně. Spoušťový mechanismus je přizpůsoben k automatickému přepínání. Základní parametry zbraně jsou následující:hmotnost zbraně jen 120 g, délka 110 mm, max. rychlost proudu 50 m/s (180 km/h), maximální dosah 4 m s rozptylem cca 30 cm, bezpečná vzdálenost 0,5 m.

 

5. Účinky Piexonů

Všechny obranné prostředky Piexon působí na protivníka dráždivou látkou OC 10% ve směsi s alkoholovým nosičem. Látka OC obsahuje alkaloid kapsaicin, který je ze všech komerčně využívaných dráždivých látek nejúčinnější - nejen proti útočníkům pod vlivem omamných a psychotropních látek nebo alkoholu, ale i proti zvířatům. Kapalná směs s dráždivou látkou je dopravována na cíl tenkým, ale dostatečným proudem. Dráždí oči, dýchací cesty i kůži a vyvolává slzení očí, nucené zavírání víček (dočasná slepota), prudký kašel a dávení, i pálení zasažené kůže.

Po zasažení do obličeje je útočník okamžitě zneschopněn v důsledku dočasného oslepení (nucené zavření podrážděných očí), podráždění dýchacích orgánů (dušnost, dráždivý kašel) a silného pálení pokožky v místech zásahu. Extrémní pálení nastává v případě vniknutí dráždivé látky na sliznice (oči, nos, ústa), nebo do otevřených ran. Do obličeje zasažená osoba je účinně vyřazena na dobu min. 15 minut. Předností kompaktního tenkého proudu dráždivé látky ve srovnání s aerosolem je:

-       větší překvapivost a přesnost použití,

-       vyšší účinnost vzhledem k množství uvolněné látky a cílenému použití,

-       proud tekutiny s minimem drobných kapek, absence aerosolu,

-       omezení křížové kontaminace (tj. nežádoucího účinku dráždivé látky i na osobu, která ji použila), např. působením větru, nebo zamořením uzavřeného prostoru v místnosti),

-       omezení vniku dráždivé látky do dýchacích cest zasažené osoby (vnik aerosolu do dýchacích cest je problematický zejména u astmatiků).

Zneschopnění útočníka je dočasné, bez trvalého poškození zdraví. První pomoc spočívá ve vyplachování očí a omývání zasažených míst studenou vodou po dobu min. 15 minut. Po určité době, kdy výše uvedené účinky odezní, má kapsaicin naopak analgetické účinky, tj. tlumí bolest.

Kapsaicin je přírodní látka, která se získává z pálivých paprik. Pálivost paprik i extraktů z nich se vyjadřuje jednotkami Scovilleovy stupnice (SHU – Scoville Heat Units - Scovilleovy jednotky pálivosti), které odpovídají množství kapsaicinu. Sladká paprika neobsahuje žádný kapsaicin a na Scovilleově stupnici má hodnotu 0. Slabě pálivé papriky dosahují stovek SHU, naproti tomu extrémně pálivá paprička Habanero má pálivost až 350 000 SHU. Existují však papriky, které mají i více než 2 mil. SHU. Čistý kapsaicin má 16 milionů SHU. Látka OC ve sprejích má obvykle 2 miliony SHU. Piexon vystřikuje proud dráždivé látky se 4 mil SHU, u JPX4 s 5 mil SHU (vylepšená receptura).

 

6. Terminologické začlenění Piexonů

Zbraně Piexon jsou z hlediska funkčního principu terminologickou zbraňovou anomálií, neboť je nelze jednoznačně zařadit do žádné z dosud terminologicky vymezených skupin. Podle definic uvedených v terminologické zbraňové normě ČSN 39 5002-1 mají Piexony nejblíže k expanzním zbraním, nelze je však řadit k plynovkám, jak plyne z definic podle normy:

-       expanzní zbraň – zbraň zkonstruovaná výlučně pro použití střeliva určeného pro expanzní zbraně;

-       střelivo pro expanzní zbraň – souhrnné označení nábojek a střel do expanzních zbraní;

-       plynovka – expanzní zbraň s výšlehovým otvorem v ose hlavně zkonstruovaná výlučně pro použití nábojek, které uvolňují dráždivý plyn a vytvářejí akustický efekt;

-       plynovková nábojka – celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, látky (v pevném, kapalném nebo plynném skupenství), která se po výstřelu přemění v dráždivý plyn, může obsahovat výmetnou náplň.

Zákon o zbraních definuje v příloze expanzní zbraň odlišně od normy:

-          expanzní zbraň - palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.

Z expanzní zbraně nemůže být tedy vystřelen náboj určený pro základní typy palných zbraní. Expanzní zbraně jsou expanzními zbraněmi proto, že umožní vystřelit pouze nábojku:

-          nábojka - celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku.

Nábojka je tedy muniční celek, který neobsahuje střelu. Střelu definuje zákon o zbraních takto:

-          střela - předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.

Proud kapaliny nelze považovat za předmět a je tedy možné konstatovat, že Piexon vyhovuje oběma výše uvedeným definicím expanzní zbraně. Problém však vzniká při specifikaci druhu expanzní zbraně. Expanzní zbraně se dělí na akustické zbraně a plynovky. Piexon není ani akustickou zbraní (účelem jeho použití není akustický efekt), ani plynovkou (neuvolňuje dráždivý plyn). Lze jej tedy považovat za další, dosud nedefinovaný druh expanzní zbraně, který není výše uvedenou normou terminologicky pokryt.

Z další části tohoto článku je zřejmé, že Piexon je státní autoritou označen za expanzní přístroj, který je definován jako pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje. Toto terminologické vymezení Piexonů je poněkud vzdálené od reality, neboť Piexony, které jsou palnými zbraněmi, lze jen s velkou dávkou představivosti označit za pracovní zařízení.

 

7. Právní klasifikace Piexonů

Piexony podléhají zákonu o zbraních a z hlediska nabývání do vlastnictví, držení i nošení a použití střelné zbraně je rozhodující, do jaké kategorie (A,B,C nebo D) je zbraň zařazena. O zařazení určité střelné zbraně do kategorie rozhoduje v případě pochybností česká státní zkušebna, oficiálně Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Na základě rozhodnutí z roku 2011 jsou v České republice všechna výrobní provedení střelné zbraně GUARDIAN ANGEL i JPX a JPX4, zařazena (jako expanzní přístroj na jedno použití k cílenému vypuzení paralyz. látky) do skupiny zbraní kategorie D. Podle této klasifikace jsou všechny obranné prostředky Piexon volně prodejné osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům a k jejich držení není nutný zbrojní průkaz. I u těchto neletálních zbraní je však velmi důležité, aby nebyly přístupné dětem, či duševně chorým, neboť u civilních provedení je střelivo neoddělitelně spojeno se zbraní a ta je tedy vždy připravena k výstřelu.

Pro ozbrojené sbory státu i pro ozbrojené síly je tato klasifikace irelevantní, neboť výzbroj ozbrojených složek státu se řídí jinými zákony, než zákonem o zbraních. Určitou výjimkou je obecní policie, jejíž strážníci musí být držiteli zbrojního průkazu (v případě, že jsou ve službě ozbrojeni služební zbraní kategorie A, B nebo C). Z hlediska výzbroje se však řídí zákonem o obecní policii, v němž jsou specifikovány jednak donucovací prostředky, jednak (ovšem velmi neurčitě) služební zbraň.

Podle zákona o obecní policii se řadí mezi donucovací prostředky mj. slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek. Služební zbraní podle tohoto zákona se rozumí krátká střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštního zákona (zákon o zbraních) obec. Z uvedených řádků je zřejmé, že služební verze Piexonů mohou být zařazeny u obecní policie jako donucovací prostředek. S relativně malou dávkou představivosti však lze Piexony zařadit i jako služební zbraň.

Obranné prostředky Piexon využívá celá řada městských policií v ČR a probíhá také testování v rámci PČR. V zahraničí jsou tyto prostředky využívány ozbrojenými silovými složkami státu například na Slovensku (Vězeňská služba), v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Norsku, USA nebo Kanadě.

Pixeon

Obr.12 – Čtyřranový JPX4 Defender Compact s ostrými a cvičnými nábojkami v pouzdu


Závěr

Obranné prostředky Piexon ve verzích Guardian Angel, JPX a JPX4 jsou vhodnou nesmrtící alternativou pro civilní sebeobranu i pro služební zákroky. Jejich nespornou předností je unikátní neaerosolová technologie s výkonnou tekutou střelou s vysokou koncentrací kapsaicinu a s dosahem 4 až 7 m, umožňující při dodržení minimální bezpečné vzdálenosti použití vyřadit spolehlivě živý cíl bez trvalých následků.

doc. Jan Komenda

Aktualizováno Neděle, 18 Únor 2018 16:38
 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.