top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Poradna Zbrojní právo Chladné zbraně a české zbrojní právo
Chladné zbraně a české zbrojní právo Tisk Email
Poradna - Zbrojní právo

Chladné nestřelné zbraně,  tj. zbraně bodné, sečné, úderné aj. nejsou v ČR nijak regulovány a mohou být drženy (na rozdíl od jiných zemí) i na veřejnosti bez jakýchkoliv zásadních omezení.  Je to určitý nedostatek našeho právního systému, který má své historické kořeny. V našich českých a moravských končinách bylo zákony omezováno držení a nošení především střelných zbraní, chladné zbraně byly v minulosti omezovány spíše symbolicky. Např.  Císařský zbrojní patent z roku 1852 stanovil: ,,Za zbraň zapovězenou se (mj.) prohlašují: Dýky, stylety a nože na způsob styletu dutě broušené, kordy o trojím ostří.

Před 2. svět. válkou byl přijat nový zbrojní zákon č. 81/1938 Sb., který však nikdy nenabyl účinnosti (účinnost byla vázána na vydání prováděcího vládního nařízení, které však vydáno nikdy nebylo). Tento zákon se rovněž vztahoval nejen na střelné zbraně, ale i na zbraně sečné, bodné a úderné. K držení jiných než střelných zbraní v množství nepřevyšujícím osobní potřebu však nebylo třeba povolení; okresní úřad však mohl další držení takovýchto zbraní zakázat, byla-li obava z jejich zneužití.

Císařský zbrojní patent tedy platil neuvěřitelných 97 let - až do roku 1949, kdy byl schválen první socialistický zákon č. 162/1949 Sb. o zbraních a střelivu. Chladných zbraní se týkalo ustanovení § 2, odst.4.: K držení zbraní sečných, bodných a úderných není třeba povolení. Zbraně tyto nesmějí však držet osoby mladší 18 let; výjimku může povolit okresní národní výbor. Okresní národní výbor může, je-li obava ze zneužití, zakázat určité osobě držení těchto zbraní vůbec nebo jejich držení nad určité množství. Podle § 5 byly vymezeny jako nedovolené zbraně mj. zbraně zákeřné, jako např. pušky nebo dýky v holi, gumové obušky, zabijáky a boxery. Další zákon č. 147/1983 Sb. o zbraních a střelivu se už o jiných, než střelných zbraních nezmiňuje, stejně jako první porevoluční zbrojní zákon č. 288/1995 Sb. a současně platný zbrojní zákon č. 119/2002 Sb.  Lze tedy konstatovat, že regulace držení chladných zbraní nikdy nebyla v českých zemích nijak zásadní a postupem času z právního systému jaksi vyšuměla úplně.

Téměř nulová regulace nestřelných zbraní je tak v České republice v ostrém kontrastu např. se zákazy platnými od konce minulého století ve Velké Británii. Zde nesmí nikdo na veřejnosti přístupném místě nosit nůž, dýku nebo jinou potenciálně smrtící zbraň bez tzv. ,,dobrého důvodu,,. Tímto ,,dobrým důvodem,, nikdy nemůže být ani příp. sebeobrana. Za porušení těchto zákazů jsou velmi přísné tresty, včetně několika let vězení.Německu patří podle zbrojního zákona mezi zakázané zbraně mj. i vystřelovací a zavírací nože. Z této skupiny zakázaných zbraní jsou vyňaty (a tedy povoleny) pouze nože s bočně výsuvnou čepelí, pokud její délka nepřesahuje 8,5 cm a nemá oboustranně nabroušené ostří.S ohledem na značné rozdíly v legislativě jednotlivých zemí, týkající se nožů a jiných chladných zbraní, doporučuji seznámit se s konkrétní situací v dané zemi ještě před její návštěvou. Zde mohou pomoci české zastupitelské úřady v zemích, kam hodláme cestovat.

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.