Alkohol, řidičák a zbroják Tisk
Hodnocení uživatelů: / 19
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Úterý, 10 Únor 2009 22:32

Jsem držitelem zbrojního průkazu a při silniční kontrole Policií ČR mi bylo naměřeno za volantem 1,16 promile alkoholu v krvi. Jak jsem se později dozvěděl, nad 1,00 promile alkoholu v krvi se jedná o trestný čin. Budou mít následující události ohledně tohoto činu vliv na držení mého zbrojního průkazu ?

Jízda pod vlivem alkoholu nad 1 promile (tj. 1 g/kg tělesné hmotnosti) je skutečně trestným činem (viz § 201 trestního zákona - ohrožení pod vlivem návykové látky). K držení zbrojního průkazu je třeba splnit mj. i podmínku bezúhonnosti a spolehlivosti. Zjednodušeně řečeno, bezúhonnost, resp. úhonnost se vztahuje k trestným činům, spolehlivost, resp. nespolehlivost především k přestupkům. Při určitých problémech s alkoholem v rámci zbrojních i nezbrojních aktivit lze tak přijít i o zbrojní průkaz.

 

Za bezúhonného se podle zákona o zbraních (§ 22) mj. nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo (platí od 1.2.2009) neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání (včetně podmíněného upuštění od potrestání s dohledem). 

Alkohol vstupuje i do posuzování spolehlivosti. Podle § 23 zákona o zbraních se za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje mj. ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky, nebo ten, kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Takže je pravděpodobné, že na 5 let si budete muset od zbraní odpočinout.

Aktualizováno Středa, 11 Únor 2009 18:08