Vnitřní balistika palného zbraňového systému ráže 22 LR Tisk
Hodnocení uživatelů: / 15
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Neděle, 06 Leden 2008 19:29

Zbraňové systémy s okrajovým zápalem ráže 22 LR (Long Rifle) - např. malorážky - se řadí k systémům menších balistických výkonů (úsťová energie kolem 150 až 200 Joulů).

 Maximální tlaky prachových plynů v hlavni však příliš nezaostávají za tlaky výrazně výkonnějších systémů a blíží se hranici 200 MPa.

Graf

Obrázek - Graf závislosti balistického tlaku na dráze střely ráže 22 LR
(autor Ing. Luděk Jedlička, PhD)

V grafu na obrázku je modelový průběh středního balistického tlaku v megapaskalech (MPa) podél hlavně délky 600 mm. Údaje platí pro výkonnější náboj s hmotností prachové náplně 0,08 g a hmotností střely 2,56 g. Uvedené údaje jsou však orientační, neboť vnitrobalistické poměry jsou u systémů nižších výkonů s okrajovým zápalem výrazně ovlivněny hořením zápalkové slože v okraji nábojnice, jejíž výbušinářské vlastnosti a tedy i "energetický přínos" do systému lze poměrně nesnadno definovat.

Z obrázku je zřejmé, že nárůst tlaku prachových plynů na počátku pohybu střely je extrémní a maximální hodnoty* téměř 180 MPa dosahuje tlak plynů ve chvíli, kdy střela urazila v hlavni dráhu pouze několik milimetrů. Její zrychlení je v této chvíli asi 150 000 g, tj. stopadesáttisíckrát větší, než zrychlení tíže.

Po dosažení maxima tlaku plynů nastává prudký pokles a poté, co střela urazila dráhu 10 cm, klesá tlak plynů na desetinu maxima. Hlavní prolétne střela za necelé 2 tisíciny sekundy. Na ústí hlavně, které opouští střela rychlostí asi 370 m/s, je tlak pouze několik megapaskalů, tj. přibližně setina tlaku maximálního. Tím se liší malorážky od jiných palných zbraní, kde jsou úsťové tlaky ne v procentech, ale spíše v desítkách procent tlaků maximálních. Z grafu je zřejmé, že velmi nízký tlak by měla malorážka v ráži 22 LR na ústí i v případě, že by měla mnohem kratší hlaveň (např. 30 cm).

*Pozn.:
Podle normy C.I.P. (ČSN 39 5020) je u spotřebních nábojů ráže 22 LR dovolený maximální tlak plynů v hlavni 190 MPa (pro srovnání u nábojů druhé, méně výkonné malorážkové ráže 22 Short je to pouze 130 MPa).

Aktualizováno Pondělí, 10 Listopad 2008 19:41