Chtěl jsem při oslavách města vystřelit několik světlic... Tisk
Poradna - Zbrojní právo

Otázka byla položena návštěvníkem tohoto webu v sekci Diskuze.

Marek Nowak napsal:
19. 3. 2007 (08:06)


Váženému panu Doc. Ing. Jan Komenda. Signální pistoli zakoupíte bez problémů. Pyrotechniku, světlice které do toho zakoupím

 se po zakoupení stanou střelivem? Tak je vyložen zákon. protože prý s tím mohu střílet jen na střelnici. Nevím na jaké, protože na kryté to nelze a na normální se na terč také nestřílí, že. Když jsem chtěl při oslavách města vystřelit několik světlic OŘ PČR mě to při ohlášení zamítlo, že mám mít odpalovačský průkaz za 10.000Kč. Zbrojní průkaz "B" je jen na střelnici, ale já mám "C". Nehledají způsoby, ale jen důvody jak nevyhovět... Děkuji a s pozdravem a dobrou vůlí.-)))

Jan Komenda reaguje:Legální nabytí signální pistole větší ráže a střeliva pro ni do vlastnictví je pravděpodobně mnohem jednodušší, než střelba z takové pistole. Střelba ze signální zbraně je střelbou velmi specifickou a zákon o zbraních ji nijak specificky neřeší, což je s ohledem na poměrně vysokou nebezpečnost některého střeliva v případě jeho chybného použití poměrně závažný nedostatek.

Nejrozšířenější jsou vojenské vzory signálních pistolí ráže 26,5 mm. Podle ustanovení § 5 zbrojního zákona jsou to zbraně kategorie B, stejně jako všechny signální zbraně ráže větší než 19 mm. Ostatní signální zbraně ráže 19 mm a menší jsou kategorie D. Vzhledem k tomu, že signální pistole ráže větší než 19 mm nemá charakter sportovní ani lovecké zbraně, lze ji nabývat do vlastnictví a držet (kromě případů nabytí na zbrojní licenci a zbrojní průvodní list) jen pro sběratelské účely - na zbrojní průkaz skupiny A, nebo k ochraně života, zdraví a majetku - na zbrojní průkaz skupiny E.

Podle § 12 je k tomu však třeba povolení. Při žádosti o toto povolení musí žadatel uvést důvod, který musí být ve shodě s vyjmenovanými ?řádnými? důvody v § 12, odst. 5 zákona. Jinak nebude žádosti vyhověno. U signální pistole přichází v úvahu prakticky pouze sběratelská činnost (a), nebo uskutečňování zájmové, kulturní činnosti (b), nebo ochrana zdraví, života nebo majetku (f), ovšem ne za účelem sebeobrany, ale za účelem signalizace při ohrožení ? v rámci záchranných akcí). Na trhu v ČR jsou dostupné některé druhy střeliva z vojenských zásob, schválené pro použití v civilním sektoru.

V praxi není mnoho možností, kde by se dalo ze signální pistole v civilním sektoru vystřelit. V úvahu přichází střelba v těchto případech:

- záchranné akce,
- střelba v rámci oslav, ohňostrojů,
- ostatní případy (např. varovné výstřely v lomech před odpálením, na střelnici před zahájením střelby ? pokud je to uvedeno v Provozním řádu střelnice).

Podle § 28 odst. 5 zákona smí držitel zbrojního průkazu ze zbraně (jakékoliv), kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu (v honitbě apod.), nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Takže obecně by bylo možné střílet i ze signální zbraně v uvedených případech, tedy i na střelnici, pokud by k tomu byla střelnice přizpůsobena a bylo to ve shodě s jejím Provozním řádem. Takových případů ale asi mnoho nebude. Je otázkou, jaký by byl v tomto případě ten řádný důvod.

Podle zákona je tedy možná střelba ze signální zbraně mimo střelnici (pro soukromé účely) pouze v rámci ochrany života, zdraví nebo majetku (např. budu-li sám ohrožen v odlehlých končinách (voda, souš) a budu potřebovat dát o sobě v krajní nouzi vědět). Je otázkou, kolik takových situací může na teritoriu poměrně hustě zalidněné ČR nastat.

Střelba v rámci záchranných akcí i střelba v rámci ohňostrojů je jiný případ, kdy je zbraň používána profesionály buď z řad členů záchranných sborů (z důvodu zajištění bezpečnosti - např. horská služba) nebo z řad podnikatelských subjektů (z důvodů komerčních - firmy specializující se na ohňostroje). Pro běžného občana ? držitele signální zbraně je tento druh střelby neaktuální, resp. neproveditelný v souladu se zákony. V případě, střelby ze signální pistole na oslavách města zákon nerozlišuje zda se střílí z pistole, kulovnice, upraveného "samopalu" nebo jiné zbraně kategorie "B" a tato střelba není dovolena.

Podle zákona je tedy nelegální např. i střelba ze signální zbraně v civilním sektoru příslušníky ozbrojených sborů (armáda, policie) při různých ukázkách, pokud není speciálně povolena jako střelba v souladu s § 60 ? tj. střelba při zvláštních příležitostech. Podle tohoto paragrafu by se však nabízela určitá možnost zábavné střelby (ovšem jen na střelnicích), nebo střelby v rámci jiné akce (se souhlasem pořadatele). S ohledem na výše uvedené to vše vede opět k použití signální zbraně podnikatelským subjektem, který provozuje koncesovanou živnost v oboru zbraní a střeliva.