Jaké druhy střeliva mohu použít při ochraně zdraví, života a majetku? Tisk
Poradna - Zbrojní právo

Otázka byla položena návštěvníkem tohoto webu v sekci Diskuze.

Rudolf napsal:
16. 10. 2007 (14:42)


Zdravím,
nemohu nikde sehnat nějaqkou právní úpravu či vysvětlení - jaké druhy střeliva mohu použít při ochraně zdraví,života majetku...Bylo mi řečeno že pouze celoplášťové střely :o) A byl jsem také upozorněn, že pokud použiju například poloplášť

  tak se dopouštím přestupku...Nikde jsem to však zatím nenašel...Dále pokud budu vycházet z předpokladu, že při obraně použiju poloplášt jaké sankce mi za to hrozí ? A je možné, že se to automaticky překvalifikuje na nedovolenou obranu? S pozdravem a přáním hezkého dne Rudolf

Jan Komenda reaguje:Rudolfe,
k ochraně zdraví, života a majetku (dále sebeobraně), pokud ji hodláte realizovat se zbraní podléhající registraci (kategorie A,B nebo C), můžete jako držitel zbrojního průkazu skupiny E použít pouze střelivo, které lze nabývat do vlastnictví. Podle § 28 zákona o zbraních je to střelivo, popř. jednotlivé díly nábojů určené pouze do zbraně, kterou jste oprávněn držet (tj zbraň kategorie A, pokud Vám byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, pokud Vám bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C). Střelivo musí být ovšem dovoleného výrobního provedení. Toto provedení specifikuje vyhláška č. 370/2002 Sb., která v § 2, odst.1 doslovně uvádí:

Za dovolené výrobní provedení střeliva se považuje

a) střelivo se střelou celoplášťovou, poloplášťovou, olověnou, plastovou, pryžovou nebo značkovací. Jádro střely smí být pouze z měkkého materiálu, přičemž plášť střely smí být ocelový, tombakový, plastový, teflonový nebo měkkým kovem pokovený,
b) signální a pyrotechnické prostředky s akustickým, světelnými nebo dýmovým efektem určené pro střelbu ze zbraní a
c) střelivo se středovým nebo okrajovým zápalem s hromadnou střelou.

Takže vidíte, že polopláště jsou dovoleny, při jejich příp. použití zákon neporušíte. Střelivo, které nemá charakter dovoleného výrobního provedení, je střelivem zakázaným. Zákon o zbraních navíc vyjmenovává určité konkrétní typy střeliva jako zakázané. Vašeho případu se týká zejména střelivo se střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku. Odpověď na otázku, které střely se řadí ke střelám se zvýšeným ranivým účinkem není jednoduchá ani jednoznačná, neboť zákonem není definována ani standardní, ani zvýšená úroveň ranivého účinku. Pokud vyjdeme z běžných zvyklostí, můžeme ke střelám se zvýšeným ranivým účinkem řadit především střely expanzivní (také nazývané zplošťující se, rozšiřující se, historicky střely typu Dum-Dum apod.), tedy střely, které podléhají funkční deformaci při pronikání tkání, a dále střely, které při pronikání tkáněmi ztrácí stabilitu. Náboje s těmito střelami jsou zakázány jen v případě, že jsou určeny ke střelbě z krátkých zbraní. Nabývání do vlastnictví, držení a použití střeliva se zvýšenou ranivostí pro lovecké účely tak i nadále nic nebrání. Vzhledem k formulaci ustanovení § 28 odst. 4 zákona o zbraních není však vyloučeno ani použití expanzivního aj. střeliva se zvýšenou ranivostí u dlouhých zbraní i k sebeobranným účelům. Vámi používané náboje si však nemůžete vyrobit sám doma přebíjením, protože držitel zbrojního průkazu skupiny E k tomu není oprávněn (i když si může podle § 28 zákona o zbraních koupit i jednotlivé díly nábojů).

Pokud při sebeobraně použijete střelivo, které má charakter střeliva zakázaného, porušujete zákon a hrozí Vám sankce za přestupek, popř. i za trestný čin (především za nedovolené ozbrojování ? výroba a hromadění střeliva bez povolení). Navíc, pokud při použití takového střeliva bude tomu, proti němuž jste zbraň použil, způsoben těžší následek (újma na zdraví, škoda na majetku) ve srovnání s následkem při použití střeliva dovoleného, budete mít ještě problém navíc. Druh použitého střeliva při sebeobraně však obvykle nebude určující pro kvalifikaci Vaší obrany, tj. pravděpodobně nehrozí, že by za jinak shodných podmínek by byla Vaše obrana s dovoleným střelivem kvalifikována soudem jako dovolená (tedy při splnění podmínek nutné obrany) a při použití střeliva zakázaného nikoliv.

Odpověď jsem zpracoval s využitím knihy Zákon o zbraních v praxi - otázky a odpovědi (viz sekce knihy).