Nutná obrana a osoba útočníka Tisk
Poradna - Zbrojní právo
Bere soud v případě nutné obrany v úvahu, že obránce byl napaden osobou s předchozím zahlazeným trestem za násilnou trestnou činnost?

Kriminální minulost útočníka určitě bude zajímat příslušné orgány, které budou konkrétní konflikt související s nutnou obranou posuzovat a bude jistě plusem pro obránce, zejména v případě, že vybočí z mezí nutné obrany.