Nové otázky ke zkoušce na zbroják Tisk

V rámci novelizace zákona o zbraních a jeho prováděcích předpisů (účinné od 1.8.2017) byl modifikován i soubor testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Dosavadní testy sestavené ze souboru 491 otázek se budou u zkoušek používat do konce července 2017 a od 1. srpna bude platný nový, rozšířený soubor s 511 otázkami. Z tohoto počtu je 384 otázek z právních předpisů, 89 otázek z nauky o zbraních a střelivu a 38 otázek ze zdravotnického minima.

 

 

Testové otázky s výběrem odpovědi zůstávají z velké části shodné, některé byly vypuštěny. Do souboru jsou zařazeny otázky nové, především z oblasti munice, která je nově řešenou komoditou ve zbrojním zákonu (reakce na Vrbětice). I když drtivá většina žadatelů o ZP nebude s municí spojovat žádné své profesní aktivity, musí se všichni okrajově zorientovat v pojmech muničář, muniční průkaz, muniční licence apod. Zjevně vyšší je i počet otázek vztažených k jednotlivým případům porušení ustanovení zákona o zbraních spojeným s přestupky.

Poměrně velký prostor (celkem 15 otázek oproti dvěma otázkám ve starém souboru) je věnován problematice nutné obrany a krajní nouze. Nejvýraznější změnou jsou nově koncipované otázky z oblasti nauky o zbraních a střelivu, kde je poměrně mnoho otázek (28), u nichž je součástí kmenu obrázek střeliva, zbraně nebo její části. Bohužel kvalita obrázků odpovídá amatérským možnostem dávných časů. Asi budou z archivu.

Soubor testových otázek se tedy nijak dramaticky nerozrostl, je bohatší jen o 20 otázek. Stejně jako v minulém souboru, ani v novém nejsou zákeřné otázky, některé jsou jen nepovedené. Lze (zbytečně) polemizovat o účelnosti zařazení otázek spojených se zkušebními komisaři a podnikatelskými aktivitami na úseku zbraní a střeliva.

Nový soubor je tedy, stejně jako ten starý, zvládnutelný s přiměřenou časovou dotací. Kde ho najít? Nejlépe u zdroje, tj. na vnitrowebu.

V teoretické části se úspěch určitě dostaví, pokud zvládnete bez zaváhání celý soubor. Ze zkušeností plyne, že nemá cenu jít ke zkoušce, pokud nejsem přesvědčen o tom, že zvládám testový soubor perfektně. U testu bohužel mnoho prostoru k omylům není.

Těm, co najdou odvahu po 1. srpnu ke zkoušce přijít, přeji úspěch - nejen u zkoušky.

Jan Komenda - zkušební komisař

 

Pozn.: Změnami právních předpisů je modifikován i zkušební řád pro zkoušku, jak v její teoretické části, tak zejména v části praktické, kdy vnitro po více než 20 letech realizace zkoušek před komisařem konečně přistoupilo na „uzákonění“ podrobných zkušebních postupů v praktické části. Uvedené změny jsou ve prospěch žadatele a zvyšují objektivitu zkoušky, resp. omezují subjektivitu při rozhodování komisaře. Nová je i přihláška ke zkoušce, kde jsou oproti staré uvedeny navíc tři kolonky – druh a číslo identifikačního dokladu (vyplňuje policie) a rovněž nepovinné kontaktní údaje: telefon a e-mail žadatele, které budou využity pro komunikaci policie se žadatelem ve věci zkoušky.