Kompenzátor zdvihu nebo úsťová brzda? Tisk

AK-47 s úsťovou brzdou Kompenzátor a úsťová brzda jsou podobná úsťová zařízení palných zbraní, která vytváří při výstřelu korekční síly, eliminující nežádoucí vliv standardně působících sil od výstřelu. Zjednodušeně lze říci, že kompenzátor i úsťová brzda omezují nežádoucí pohyb zbraně při výstřelu. Obě zařízení se umísťují na ústí hlavně zbraně a pracují na principu reaktivního působení z hlavně vytékajících plynů, u nichž je modifikován směr výtoku z hlavně, popř. je využito působení plynů na vhodně orientované funkční plochy. Je tedy zřejmé, že funkce těchto zařízení se uplatní až poté, co střela opustila hlaveň.

Kompenzátor zdvihu eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě s využitím změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně při výstřelu. Kompenzátor je konstruován tak, že část vytékajících plynů z hlavně otáčí ve směru kolmém k ose hlavně vzhůru. Vytvořená reakce působí proti klopnému momentu vyvolanému silou od výstřelu. Poněkud jinou funkci má úsťová brzda, která je někdy také nazývána kompenzátor (tlumič) zpětného rázu. Základní funkce brzdy spočívá v působení vytékajících plynů na plochu orientovanou kolmo k ose hlavně, některé brzdy také otáčí z hlavně vytékající plyny o více než 90 stupňů a vytváří reakci působící ve směru osy hlavně. Síla od brzdy působí vždy ve směru osy hlavně směrem dopředu a eliminuje tedy pohyb zbraně vzad, který je nežádoucí nejen tím, že působí na střelce, ale i tím, že odchyluje zbraň do nežádoucích směrů.

Střelba ze zbraně vybavené kompenzátorem zdvihu nebo úsťovou brzdou je pohodlnější a míra pohodlí roste s balistickým výkonem systému. Někdy to však může být pohoda jen zdánlivá.

Spíše než kompenzátor zdvihu doporučujeme na dlouhou zbraň opřenou při střelbě o rameno nainstalovat úsťovou brzdu, která redukuje zpětný ráz zbraně a tím i zdvih ústí hlavně zmenšením klopného momentu kolem ramene. Jinými slovy úsťová brzda odstraňuje příčinu zdvihu hlavně, zatímco kompenzátor zdvihu odstraňuje následek. Kompenzátor zdvihu zpravidla není tak účinný, jako úsťová brzda.

Kompenzátory zdvihu se obecně doporučují i pro zbraně střílející jednotlivými ranami v samonabíjecím režimu, protože při rychlejší praktické střelbě u některých disciplín je střelec schopen lépe kontrolovat zbraň z hlediska jejího zamíření na terč, což umožňuje střílet rychleji a přesněji. To je asi hlavní důvod pro použití kompenzátoru zdvihu. Tato zařízení jsou však spíše používána u krátkých zbraní.

Kompenzátory, stejně jako úsťové brzdy, mohou negativně ovlivnit polohu středního bodu zásahu a také velikost rozptylu. Hlavně dlouhých palných zbraní jsou většinou od konstruktérů „naladěny“ na „výhodné“ kmitání, které nezvětšuje rozptyl zbraně. Přidáním nějakého hmotnějšího úsťového zařízení v podobě přídavného závaží dojde k rozladění zbraňového systému a ke zhoršení rozptylu (nelze eliminovat), popř. i k posunu středního bodu zásahu (lze eliminovat rektifikací zbraně). Nežádoucí kmitání hlavně je výraznější při použití kompenzátoru, protože kompenzátory bývají obvykle hmotnější a rozměrnější než úsťové brzdy.

U automatických zbraní nastávají výše uvedené problémy s použitím kompenzátoru zejména při střelbě v automatickém režimu ve srovnání se zbraní s úsťovou brzdou nebo bez úsťového zařízení. Při střelbě jednotlivými ranami v samonabíjecím režimu tento nedostatek nemusí být až tak zřetelný, protože dojde k útlumu kmitů hlavně na přijatelnou úroveň ještě před dalším výstřelem. Negativní vliv kompenzátoru se pak téměř vůbec neprojeví u opakovacích zbraní, u nich však není pro použití kompenzátoru racionální důvod.

Nedostatky kompenzátoru se mohou projevit především při jeho nevhodné konstrukci, resp. nevhodnému použití na určité zbrani. U komerčně dostupných kompenzátorů nemusí být tyto nedostatky výrazné, protože výrobci se je snaží odladit na daný typ zbraně tak, aby se jeho negativní vlastnosti co nejméně promítly do výsledků střelby.

Na základě našich zkušeností je tedy vhodnější použít úsťovou brzdu příp. doplněnou jen mírnou kompenzací zdvihu. Taková dobře udělaná brzda vyřeší oba problémy (zpětný ráz a následný zdvih ústí hlavně) současně.

Potřebují tedy automatické zbraně kompenzátor zdvihu, nebo úsťovou brzdu? Samopal, resp. aut. puška Sa-58 žádné úsťové zařízení nemá (s výjimkou úsťového nástavce pro střelbu cvičným střelivem, dále tlumiče plamene a nástavce pro puškové granáty u některých verzí), i přesto lze  s tímto samopalem střílet plnou dávku téměř do černého. AK-47 již má v některých novějších verzích úsťovou brzdu, stejně jako je brzda nedílnou součástí všech AK-74.

Článek připravili Miroslav Novák a Jan Komenda