Historie pistole Walther P1 Tisk

Walther P1 (Pistole 1) je poválečná modifikace slavného Walthera P38 – jedné z nejuznávanějších pistolí z období 2. světové války. Pistole P1 je služební odlehčenou verzí P38 určenou pro Bundeswehr. Na rozdíl od klasické třicetosmičky s ocelovým rámem (hmotnost zbraně 945 g) byla P1 vyráběna s rámem z lehké slitiny - duralu (hmotnost zbraně 800 g), některé menší změny mezi oběma zbraněmi byly i v konstrukci pojistky a zápalníku (zbraň má automatickou pojistku úderníku) a v dimenzování některých součástí (zesílen závěr a úderníková pružina).  

V různých pramenech se objevují různé letopočty zahájení výroby pistolí P1. Jsou uváděny roky 1955, 1957 i 1963.  Po skončení 2. světové války platil v Německu zákaz výroby zbraní. Navíc na konci 2. světové války byla výroba zbraní firmy Walther v Zella-Mehlis v Durynském lese zcela zničena a po válce již nebyla obnovena, mj. i z důvodu polohy původní firmy na území tehdy nově vzniklého východního Německa (NDR). Nový závod na výrobu zbraní byl vybudován až v roce 1953 v Ulmu na území tehdejšího západního Německa (NSR). Když byl v roce 1955, tedy po 10 letech od konce války, založen Bundeswehr, bylo rozhodnuto o zavedení modifikované pistole P38 do jeho výzbroje. Tu však bylo teprve třeba navrhnout a vyrobit – odtud pochází první chybné datum.

Výroba modifikovaných pistolí P38 pro Bundeswehr začala v Ulmu v roce 1957, avšak teprve v roce 1963 byla pistole přejmenována na P1. Takže v podstatě jsou správná obě data. Je zajímavé, že po válce vyráběla pistole P38 i francouzská zbrojovka Manurhin, která využila strojní vybavení i polotovary pistolí, které v roce 1945 ukořistila v Zella Mehlis francouzská vojska. Později Manurhin vyráběl svou verzi pistole P38 pod označením Manurhin P1. Ve srovnání s moderními soudobými pistolemi zaostává P1 v kapacitě zásobníku, v použití klasických kovových konstrukčních materiálů a proto byla v průběhu 90. let ve výzbroji Bundeswehru nahrazena pistolí HK USP (Universale Selbstladepistole) označenou P8. O roku ukončení výroby P1 se nepodařilo najít hodnověrné informace. 

V současné době je pistole Walther P1 ve výzbroji ozbrojených složek mnoha zemí. Novější modifikací P 38 je pistole Walter P5, která byla vyvinuta v 70. letech pro německou policii.