top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Videa Balistika VIDEO - Průlet střely Hydra-Shok ráže 357 Magnum želatinovým blokem
VIDEO - Průlet střely Hydra-Shok ráže 357 Magnum želatinovým blokem Email
Hodnocení uživatelů: / 13
NejhoršíNejlepší 

Přehrání videa 

délka/velikost videa: 13sec/0,8Mb
rychlost: 20 000 fps

 Náboj 357 Magnum Federal se střelou Hydra-Shok patří již mnoho let ke standardnímu sortimentu firmy. Střela Hydra-Shok je expanzivní střela typu HP, která je konstruována tak, aby při pronikání cílem zvětšila radiální deformací spojenou s otevřením dutiny svůj čelní průřez, tím zvýšila odpor prostředí proti jejímu pohybu při pronikání cílem. Tím je zabezpečeno předání co největší kinetické energie zasaženému cíli. Střelivo se střelou Hydra-Shok je v ČR střelivem zakázaným.

Klikni pro zvětšení

Náboj 357 Magnum se střelou Hydra-Shok (vlevo-delaborovaná střela, vpravo-expandovaná střela vyjmutá ze záchytu střel - trn byl ulomen při pronikání střely záchytem)

Sestava střely je tvořena mosazným předtvarovaným pláštěm a olověným jádrem. V jádru je vytvořena expanzní dutina, s centrálním trnem. Úkolem trnu je zajišťovat stabilitu střely při pronikání cílem tak, aby odpor prostředí působil stále proti velké ploše expandovaného čela střely a střela tak mohla předat maximum své dopadové energie. Trn uprostřed expanzivní dutiny také ovlivňuje rozložení hydrodynamického tlaku tkání resp. náhradního materiálu uvnitř dutiny střely a tím napomáhá optimální deformaci střely v cíli. Na obrázku je zobrazen náboj 357 Magnum Federal HS s delaborovanou střelou (vlevo) a expandovanou střelou (vpravo), která byla vyjmuta ze záchytu střel. Při střeleckém experimentu byl použit revolver Taurus ráže 357 Magnum s třípalcovou hlavní.

řez střelou

Střela Federal Hydra-Shok v řezu
1 - plášť střely s předtvarováním,
2 - olověné jádro,
t - centrální olověný trn

Průnik střely želatinovým blokem byl zaznamenán rychlokamerou. Následující fotografie zachycují nejzajímavější okamžiky ze spojitého záznamu rychloběžné kamery. U každého obrázku je uveden příslušný časový údaj v milisekundách (ms) vztažený k okamžiku dopadu střely (t = 0) na čelo zkušebního bloku a krátký komentář. Jednotlivé zkušební bloky želatiny 15 x 15 x 15 cm vznikly rozřezáním jednoho bloku o rozměrech 150 x 150 x 450 mm na 3 části pomocí ocelové struny. Blok postřelovaný střelou 357 Magnum Hydra-Shok je otočen ke kameře stranou, na níž jsou patrny křivočaré stopy dělení bloku.

Série vybraných záběrů ze spojitého záznamu rychloběžné kamery - pronik želatinového bloku střelou Federal Hydra-Shok náboje ráže 357 Magnum.

čas t = 0 ms
střela dopadá na povrch bloku zleva rychlostí 396 m.s-1
čas t = 0,2 ms
střela ukončila expanzi v první polovině dráhy v bloku
čas t = 0,5 ms
střela opouští zkušební blok, dočasná dutina má dosud velmi malý objem (asi 30 % max. objemu), střela urazila dráhu 15 cm za 5 tisícin sekundy a její rychlost klesla jen o 42 %)
čas t = 0,7 ms
expandovaná střela je ve vzdálenosti několika cm od zadního čela bloku (na deformovaném zadním čele bloku za letící střelou dochází k lomu světla)
čas t = 1,2 ms
objem dočasné dutiny se v důsledku setrvačnosti hmoty bloku dále zvětšuje, do dutiny je nasáván vzduch z obou čel bloku
čas t = 2,5 ms
v tomto okamžiku dosahuje dočasná dutina maximálního objemu (cca 1,30 dm3), radiální trhliny dosahují rovněž max. rozměrů
čas t = 4 ms
dochází ke smršťování dočasné dutiny, které je doprovázeno pulzacemi celého bloku
čas t = 6 ms
dočasná dutina je izolována uvnitř zkušebního bloku a dále kolabuje

Hodnocení účinků střely Hydra-Shok je obdobné, jako u střely EFMJ, neboť základní parametry koncové balistiky jsou u obou střel téměř shodné. Maximálnímu objemu dočasné dutiny 1,3 dm3 odpovídá celková předaná energie střely 528 J. Pro tyto hodnoty je:
- měrný objem dutiny 2,46 dm3 na 1 kJ,
- měrná předaná energie 406 J na 1 dm3 objemu dutiny.

Tvar maximální dočasné dutiny je opět přibližně válcový, zužující se ve směru pohybu střely (největší průměr 112 mm má dutina v místě dokončení expanze střely). I u střely 357 Hydra-Shok lze tedy předpokládat obdobný rozsah poškození tkání podél celé dutiny.

Závěr - srovnání 40 EFMJ a HS 357 Magnum

Střela 357 Magnum Hydra-Shok měla dopadovou rychlost 396 m.s-1 (dopadová energie 800 J), bloku předala energii 528 J, tj. přibližně jen 66 % své dopadové energie. Střela 40 EFMJ dopadla na povrch bloku s rychlostí v2 = 338 m.s-1 (dopadová energie 668 J) a bloku předala energii 533 J, tj. 80 % své kinetické dopadové energie.

Jak již bylo uvedeno, je absolutní úroveň předané energie významným ukazatelem ranivé schopnosti střely. Z výsledků našich experimentů je zřejmé, že modernější střela EFMJ (ráže 40 S&W) s nižší dopadovou energií (666 J) předala bloku přibližně stejné množství energie jako střela 357 Magnum Hydra-Shok, která však měla dopadovou energii o 136 J vyšší. Lze tedy konstatovat, že ranivý a zastavující účinek obou střel bude sice srovnatelný, ovšem střela EFMJ jej dosáhne s vyšší efektivností.

Zdroj: článek Vidět střelu za letu aneb Rychlokamera poprvé, uveřejněný ve Střelecké revui č. 4/2005, od autorů Jan KOMENDA, Martin RYDLO, Ludvík JUŘÍČEK, Petr DOHNAL a Ing. Miroslav NOVÁK (upraveno)

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.