top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


feed-image Feed Entries
Úvodní Střelnice
Střelnice
Střelnice a GDPR Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Středa, 12 Září 2018 12:45

O GDPR se toho v posledních měsících napsalo a namluvilo tolik, že není třeba objasňovat, že tento velmi populární akronym označuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation = GDPR). Toto nařízení stanoví s účinností od 25. května 2018 v celé EU nové, dosud nevídané podmínky pro ochranu osobních údajů občanů proti neoprávněnému zacházení s nimi a proti jejich zneužití, včetně astronomických max. pokut za jejich porušování.

GDPR prolíná všemi oblastmi života společnosti a týká se každého z nás, pokud nežijeme v jeskyni bez spojení s vnějším světem. Je tedy jasné, že GDPR se vztahuje i na provoz střelnic a pro provozovatele střelnice z něj vyplývají určité povinnosti. Pokud potřebujete poradit, jak upravit a doplnit současnou dokumentaci ke střelnici, a naplnit tak požadavky výše uvedeného nařízení, napište mi na zbrkni (závin) volny.cz. Prosím o telefonický nekontakt.

Aktualizováno Středa, 12 Září 2018 13:32
 
Novelizace Provozních řádů střelnic do konce roku 2015 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Úterý, 08 Červenec 2014 11:11

V polovině letošního roku, přesněji 1. července 2014 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu), v rámci které vznikla také nově jeho prováděcí vyhláška (vyhl. č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních), přičemž stará prováděcí vyhláška č. 384/2002 Sb. byla k 1.7. zrušena. Z těchto právních předpisů vyplývají pro provozovatele střelnic poměrně významné změny, které povedou ke sjednocení provozních řádů střelnic a zvýšení bezpečnosti jejich provozu.

První zásadní změnou je stanovení povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice. Tyto náležitosti stanoví část 4. vyhlášky (§ 27) takto:

a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,

c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,

d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,

g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,

h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,

i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby,

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,

m) postup při vzniku mimořádných událostí a

n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.

Vyhláška současně stanoví, že v případě změny povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle odstavce 1 písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních zajistit přístupnost provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky.

Uspořádání, resp. obsah provozního řádu nebyly dříve žádným právním předpisem upraveny;  zákonem o zbraních bylo pouze stanoveno, že musí obsahovat situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení. Kromě těchto dvou povinných bodů bylo tedy na libovůli zpracovatele, co do provozního řádu zařadí. Lze proto předpokládat, že drtivá většina provozních řádů střelnic provozovaných před 1.7.2014 nebude ve shodě s novými požadavky.

Všechny střelnice schvalované po 1.7.2014 již musí mít provozní řád zpracovaný podle nových, výše uvedených požadavků, tedy se všemi povinnými obsahovými náležitostmi. U již existujících střelnic, které byly k prvnímu červencovému dni provozovány na základě platného povolení k provozování střelnice podle § 52 zákona o zbraních, je třeba uvést provozní řád do souladu s vyhláškou č. 115/2014 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2015. Každý provozovatel střelnice má tedy 1,5 roku na to, aby provozní řád upravil, nebo zpracoval či si nechal zpracovat nový a případně i nechal ověřit balistikem. Kdy ověřovat nový provozní řád znalcem a kdy ne, vyplývá z výše uvedeného textu. Bude to v případech, kdy dojde ke změnám u situačního nákresu, vymezení dovolených zbraní, střeliva a způsobů střelby, mezních dálek střelby a pravidel bezpečnosti střelnice.

Pozastavme se u bodu b) povinných náležitostí, podle něhož musí být v provozním řádu uveden vlastník (vlastníci) pozemku, na kterém je střelnice provozována, pokud není vlastník shodný s provozovatelem střelnice. Naplnění tohoto bodu může být u některých venkovních střelnic problematické vzhledem k velkému počtu vlastníků malých parcel, z nichž každá má několik vlastníků (dětí, vnuků původních majitelů). Ještě problematičtější může být naplnění nového ustanovení zákona o zbraních, který v § 52 vyžaduje, aby vlastník nebo nájemce pozemku nebo střelnice vyjádřil souhlas s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, je vyžadován i souhlas uživatele honitby. Tyto souhlasy je třeba přiložit k žádosti o povolení k provozování střelnice.

Pokud si nevíte rady a potřebujete upravit, doplnit provozní řád, nebo zpracovat a ověřit nový, který bude odpovídat současným požadavkům a bude tedy hladce akceptován policií, napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo volejte 776 120 860. Využijte naše zkušenosti se schvalováním více než 50 střelnic – otevřených i krytých (tunelových).

Autor: Jan Komenda, červenec 2014


Aktualizováno Středa, 23 Červenec 2014 08:13
 
Vybudování soukromé střelnice Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 40
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Úterý, 24 Únor 2009 20:41

Chtěl bych si postavit vlastní soukromou střelnici. Jak mám postupovat?

V případě výstavby soukromé nekomerční střelnice, která bude užívána ke střelbě z vyjmenovaných zbraní vlastníkem střelnice, jeho rodinou a přáteli, musí být splněny všechny zákonné požadavky, uvedené v hlavě VIII zákona o zbraních. I soukromá nekomerční střelnice musí být schválena a její provoz musí povolit policie, stejně jako v případě veřejné komerční střelnice. Konkrétně to znamená, že příslušný útvar policie musí vydat povolení k provozování střelnice. Toto povolení se vydává na základě žádosti, k níž je nutné mj. přiložit Provozní řád střelnice ověřený soudním znalcem v oboru balistika - střelnice. V tomto řádu musí být mj. uvedeny veškeré bezpečnostní prvky a prostředky střelnice, které vyloučí ohrožení osob a majetku vně i uvnitř střelnice v souvislosti s jejím provozem. Pozvaní střelci však nemohou využívat střelnici za úplatu, neboť střelnice není provozována jako podnikání.

Aktualizováno Úterý, 24 Únor 2009 20:48
 
Policie mi zamítla žádost povolení mobilní střelnice. Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 5
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Středa, 11 Říjen 2006 17:18

Otázka byla položena návštěvníkem tohoto webu v sekci Ptejte se.

ČEJKA Lubomír Oškobrh 2 Sány 2 napsal:
8. 10. 2007 (20:09)


Dobrý večer. Je možné že policie mi zamítla žádost
Aktualizováno Čtvrtek, 22 Leden 2009 10:27
 
Návod jak postupovat při uvedení střelnice do provozu Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 12
NejhoršíNejlepší 

 

Obecně

Podmínky, které musí splnit provozovatel, aby mohl uvést do provozu střelnici pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci (zbraně kategorie A, B a C) a některých zbraní kategorie D, stanovuje zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v hlavě VIII s názvem Střelnice (§ 52 až § 55). Zákon vymezuje střelnici jako komplex zařízení a prostorů pro bezpečnou střelbu.

 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.